Co zyskujesz
wybierając MBA IT KSB UEK?


Dlaczego warto wybrać studia MBA IT?
Obejrzyj wideo, aby się dowiedzieć.

W kadrze Wykładowców, Liderzy i Eksperci z:

Wyróżniki Studiów

1
Dyplom UEK
Absolwenci otrzymują dyplom, w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej, wydany przez renomowaną instytucję edukacyjną, kształcącą na światowym poziomie – Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dyplom studiów MBA IT jest akceptowany i respektowany na świecie w ramach systemu transferu punktów ECTS.

podgląd szablonu dyplomu
2
Wydarzenia towarzyszące
Wszystkim studentom zapewniamy miejsca na dedykowanych spotkaniach zogniskowanych wokół tematyki zarządzania organizacją IT, przywództwa w branży tech, budowania kultury organizacyjnej w oparciu o Agile i Lean oraz rozwoju produktu i zespołów wysokoefektywnych gromadzących:
  • liderów branży IT z dużych organizacji, software house'ów oraz startup'ów
  • CEO, dyrektorów, managerów, ekspertów i praktyków biznesowych prowadzonych w formie dyskusji panelowych, debat z publicznością, prelekcji oraz warsztatów
Szczegóły wydarzeń będą na bieżąco uaktualniane na naszej stronie internetowej.
3
Wykłady gościnne
Podstawowy program studiów wzbogaciliśmy o wykłady gościnne prowadzone przez ekspertów oraz liderów branży nowych technologii. O szczegółach wykładów gościnnych będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.
4
Kongres MBA
Ponadto Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest jedyną szkołą w Polsce, która organizuje corocznie Międzynarodowy Kongres MBA. Działa tam również Klub KSB Alumni MBA. Kongres skupia osoby związane ze studiami MBA, środowiskiem akademickim oraz biznesowym, które aktywnie uczestnicząc w tych wydarzeniach, tworzą platformę naukowo-biznesową, umożliwiającą wymianę doświadczeń. Wiedza o najnowszych trendach w gospodarce, przekazywana podczas spotkań, pozwala studentom i absolwentom podążać za zmianami w dziedzinie zarządzania.
5
Wiedza i Umiejętności
Absolwent studiów ma wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania organizacją i budowania jej przewagi konkurencyjnej w oparciu o IT oraz kulturę innowacji. Zna teorie, metody i narzędzia, które są kluczowe w realizowaniu funkcji przywódczych w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak: zarządzanie zmianą, transformacja cyfrowa, budowanie i zarządzanie zespołami wysokoefektywnymi, kształtowanie kultury organizacyjnej. Zna i rozumie teorie, metody, techniki i narzędzia w zakresie zarządzania projektem, programem, portfolio oraz rozwojem produktu z uwzględnieniem filozofii Lean oraz Agile w kontekście lokalnym, międzynarodowym i globalnym. Rozumie zakres współczesnych i przyszłych wyzwań zarządzania organizacjami IT oraz pionami technologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem problemów komunikacji, rozwoju talentów i technologii

Kończący studia gotowi do kierowania organizacją IT lub pionem technologicznym z uwzględnieniem świadomego budowania marki pracodawcy odpowiedzialnego społecznie oraz gotowego na przyszłość w kontekście trendów technologicznych, organizacyjnych i zarządczych. Rozumieją znaczenie wiedzy, wymiany, doświadczenia, dobrych praktyk i współpracy w rozwiązywaniu problemów biznesowych charakterystycznych dla sektora IT oraz Tech.
6
Rozwój zawodowy
Studia MBA IT dedykowane są dla osób chcących pełnienić role liderskie i strategicznne w organizacjach IT, na stanowiskach:
- IT Manager / Dyrektor IT
- Software Engineering Director
- Product Development Director
- VP of IT / VP of Technology / VP of Engineering
- Managing Director / Country Manager
7
Relacje i Networking
Uczestnicy studiów MBA IT otrzymują dostęp do sieci ekspertów oraz osób pracujących na stanowiskach związanych z programem studiów. Dla wielu studentów studia stają się początkiem nowych wyzwań zawodowych.