Dyplom MBA IT KSB UEK


Dowiedz się więcej o pracy końcowej MBA IT

Celem projektu końcowego MBA IT jest zaangażowanie studentów w praktyczne zastosowanie wiedzy, dobrych praktyk i narzędzi naukowych w badaniu zjawiska biznesowego i/lub społecznego. Efektem pracy jest dostarczenie gotowego do wdrożenia rozwiązania problemu lub wyzwania zidentyfikowanego w ramach tego zjawiska. Projekt końcowy będzie przeprowadzony w grupach 3-osobowych (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się również zespoły 2- lub 4-osobowe). Zadanie ma być wykonane w sposób oparty na dowodach naukowych, zgodnie z zasadami podejścia naukowego. Jednocześnie musi być zorientowane na wartości i mieć charakter praktyczny.

Absolwenci otrzymają dyplom, w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej, wydany przez renomowaną instytucję edukacyjną, kształcącą na światowym poziomie – Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dyplom studiów MBA IT jest akceptowany i respektowany na świecie w ramach systemu transferu punktów ECTS.
Poglądowy szablon dyplomu

Promotorzy

Kliknij na zdjęcie i poznaj promotorów, którzy będą służyć Wam swoim doświadczeniem i wiedzą w dostarczeniu pracy końcowej MBA IT
Zamknij i wróć do listy Wykładowców