Witamy na

MBA IT KSB UEK!

Witamy na

MBA IT KSB UEK!

Kierunek MBA IT na KSB UEK dedykujemy liderom i liderkom, którzy rozwijają swoją ścieżkę kariery w świadomy i odpowiedzialny sposób, posiadają naturalne cechy przywódcze, mają wpływ na strategię i cele biznesowe organizacji. Chcą rozwijać firmę w oparciu o kulturę szacunku, otwartości, transparentności, zaufania, wartości różnorodności, empowermentu, nadawania znaczenia pracy, uważności i kreatywności.

Kilka faktów o studiach

5 modułów tematycznych, 30 innowacyjnych kursów, 500 godzin zajęć prowadzonych w języku polskim i angielskim.
Dowiedz się więcej:
Misja i cel
Celem studiów podyplomowych MBA IT na KSB UEK jest przygotowanie kadry zarządzającej dla sektora IT i pionów technologicznych oraz inżynieryjnych w firmach z różnych branż. Specjalnie przygotowany program zapewnia edukację dyrektorów, menedżerów i liderów w dziedzinach nowoczesnego przywództwa, trendów technologicznych, strategii zarządzania organizacją, budowania kultury innowacji opartej na autonomii, zaufaniu i transparentności.

>> Dowiedz się więcej o rekrutacji
Umiejętności i Program
Program MBA IT opiera się na 3 kluczowych filarach:
1. Rzetelnej wiedzy, badaniach i teoriach, które zapewniają badacze i naukowcy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce i zagranicą (UEK, AGH, UJ, University of Maryland, Koźmiński).
2. Doświadczeniu i najlepszych praktykach liderów i specjalistów z topowych organizacji IT i Tech (m.in. Google, Amazon, Spotify, Allegro, Hitachi, Ocado Technology, Aptiv).
3. Warsztacie umiejętności i tworzenia narzędzi, który gwarantują najlepsi konsultanci i eksperci w branży.

>> Zapoznaj się z programem studiów
Zajęcia i Wykładowcy
Kadra kształcąca na studiach MBA IT zbudowana jest z praktyków i ekspertów w swoich dziedzinach. Oznacza to, że studentom zapewniana jest zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna. Zajęcia realizowane w ramach studiów będą gwarantować wysoką jakość przekazywanej wiedzy i najlepszych praktyk.

>> Poznaj naszą kadre
Dla Kogo Studia MBA IT KSB UEK?
Studia MBA IT dedykowane są dla osób pracujących na stanowiskach:

- IT Manager,
- Tech Team Leader,
- IT Project & Program Manager,
- Product Development Manager,
- Scrum Master,
- Engineering Manager,
- Delivery Manager,
- Resource Manager,
- Tech Lead,
- People Manager.

>> Zobacz co zyskujesz
Organizatorzy Studiów
Partnerzy Kierunku