MBA IT BLOG

Kompedium wiedzy o Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego

Dlaczego przedsiębiorcy i liderzy uczą się przez całe życie i jak bardzo może w tym pomóc Krakowska Szkoła Biznesu?

Dla wielu osób przedsiębiorca, bądź lider jest autorytetem. To w końcu człowiek, który otworzył własny biznes - biznes, który działa lub stoi na czele organizacji. Ludzie przeważnie jednak nie widzą, że prowadzenie lub kierowanie firmą wiąże się często z niesamowitym kosztem. Firma absorbuje czas, a zawiadywanie nią powoduje nierzadko znaczne obciążenie stresem. Często odbija się to na rozwoju osobistym właściciela, który z jednej strony uczy się biznesu w boju, a z drugiej w wielu przypadkach nie ma ani chwili na refleksję, usystematyzowanie swojej wiedzy czy zapoznanie się z trendami innymi niż branżowe. Czy tak powinno być? Oczywiście, że nie. Przedsiębiorca, jak i lider, podobnie jak każdy człowiek, powinien uczyć się nowych rzeczy i rozwijać swoje kompetencje. Wiąże się z tym wiele korzyści nie tylko osobistych, dla samego przedsiębiorcy, ale i dla jego firmy, która dzięki nowej wiedzy i kompetencjom lepiej się rozwija:
  • posiadając wiedzę i rozwijając ją jako lider, przedsiębiorca staje się większym autorytetem dla zespołu,
  • im większą przedsiębiorca posiada wiedzę (nawet z różnych dziedzin), tym bardziej jest twórczy – potrafi przenosić pomysły z innych dziedzin życia na swój biznes,
  • przy zmianie ścieżki kariery, dyplomy MBA czy studiów podyplomowych potwierdzają kompetencje przedsiębiorcy,
  • udział w studiach MBA czy podyplomowych daje szansę poznania osób z wielu branż. Każdy przedsiębiorca wie, jakie znaczenie mogą mieć osobiste kontakty; dzięki MBA znacznie poszerza i urozmaica ich sieć.

Dlaczego warto wybrać studia MBA?
Różnorodność, elastyczność, szerokość horyzontów, umiejętność patrzenia z różnych punktów widzenia - te kompetencje decydują dziś coraz częściej o powodzeniu w biznesie. I właśnie one rozwijane są i wzmacniane w trakcie studiów MBA. Słuchacze uczą się nie tylko od swoich wykładowców, ale także od siebie nawzajem, korzystając z wyjątkowej możliwości konfrontowania i wymiany swoich wieloletnich doświadczeń z innymi praktykami biznesu.

Istotnym składnikiem różnorodności jest kultura, którą musimy poznać, aby móc lepiej zrozumieć inne osoby. Zrozumienie i poznanie wzmacniają skuteczną komunikację, która niejednokrotnie stanowi wyzwanie dla współczesnego menedżera. Tak rozumiana różnorodność znajduje odzwierciedlenie w programie nauczania Krakowskiej Szkoły Biznesu, przygotowującym studentów do skutecznego zarządzania w zróżnicowanym środowisku, zawodowym i kulturowym.

Obok cennej wiedzy zdobytej w czasie zajęć wartością studiów MBA jest silnie akcentowany i rozwijany networking. Usieciowienie dotyczy nie tylko grupy studentów, ale i całej organizacji studiów MBA. Współpraca z dobrymi zagranicznymi szkołami biznesu, internacjonalizacja oraz wykwalifikowana międzynarodowa kadra naukowa – to składowe dobrego programu MBA.

Ważnym elementem studiów MBA realizowanych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK są krajowe i zagraniczne sesje wyjazdowe. Pozwalają słuchaczom czerpać z doświadczeń innych oraz tworzyć sieci kontaktów dosłownie na całym świecie.

Jaki program MBA wybrać?
Kandydaci mają do wyboru kilka programów MBA, między innymi: Executive MBA, International MBA, MBA KSB + Master oraz MBA IT. Choć programy te mają wiele elementów wspólnych, każdy z nich skrojony jest pod nieco inne potrzeby.

Executive MBA kierowany jest do zaawansowanego managementu, osób zatrudnionych przede wszystkim na średnich i wyższych stanowiskach oraz właścicieli przedsiębiorstw. Jego celem jest wykształcenie kompetentnych, skutecznych i odpowiedzialnych liderów, posiadających silną, międzynarodową perspektywę, potrafiących generować twórcze, korzystne i trwałe rozwiązania problemów i wyzwań poprzez aktywne stosowanie najnowszych metod zarządzania. W programie Executive MBA bardzo duże znaczenie mają takie cechy jak indywidualizm i autentyczność. Program oparty jest przede wszystkim na rzeczywistych i aktualnych problemach biznesowych. Program posiada międzynarodową akredytację EPAS.

International MBA kierowany jest do osób pracujących w korporacjach oraz przedsiębiorstwach globalnych i międzynarodowych.

Do programu KSB + Master najczęściej trafiają młodzi menedżerowie. Często są to osoby, które mają własne, małe firmy, na przykład w formie start-upów oraz takie, które zakończyły edukację na poziomie Bechelor (odpowiednik polskiego licencjatu). Ponieważ jednak świat idzie do przodu, a firma się rozwija, trafiają one do programu, aby uzupełnić i usystematyzować wiedzę.

Celem studiów MBA IT jest przygotowanie kadry zarządzającej dla sektora IT oraz pionów technologicznych i inżynieryjnych w firmach z różnych branż. Wiodącym celem programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne w rozwijaniu kariery na ścieżce menedżerskiej w branży IT oraz technologicznej.

- Wszystkie programy zbudowane są na bazie standardów międzynarodowych. Staramy się wspierać trzy zasadnicze elementy we wszystkich programach: pierwszym jest mocne umiędzynarodowienie. Z jednej strony chcemy, żeby do programów trafiały osoby z doświadczeniem międzynarodowym, także spoza Polski. Z drugiej – zależy nam na tym, żeby w programach uczestniczyli naukowcy zarówno z polskich ośrodków akademickich, jak i zagranicznych – podkreśla dr Piotr Sedlak, dyrektor KSB.

Treści nauczania również nie powinny odnosić się wyłącznie do lokalnych warunków biznesowych, ale poszczególne problemy i aspekty prowadzenia działalności pokazywać w międzynarodowym kontekście, nawet w odniesieniu do innych kultur. Drugą mocno wspieraną przez KSB wartością są zagadnienia związane z szeroko rozumianymi aspektami zrównoważonego rozwoju, w szczególności CSR (Corporate Social Responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu) czy też kodeksami etycznymi. Jest również element trzeci, który powoli staje się coraz bardziej dominujący – to kwestia lojalności w relacjach firmy z pracownikami. To relacje, które zawsze działają w obu kierunkach: zarówno ze strony pracownika wobec firmy, jak i ze strony przedsiębiorstwa w stosunku do zatrudnionego.

Wiedza i niezbędne praktyczne kompetencje – już!

Każdy z programów dostarcza wiedzy niezbędnej do zarządzania zespołem w instytucjach publicznych bądź prywatnych ze świata biznesu. Studenci pozyskują ją w zakresie zarządzania organizacją w obszarze prawnym, finansowym, komunikacyjnym i kapitału ludzkiego. Umożliwia im to jeszcze efektywniejsze pełnienie funkcji lidera zespołu.

Dzięki podnoszeniu kwalifikacji pracowników, firmy oraz samorządy nie tylko zyskują profesjonalny personel, ale i mogą zaoferować wysokiej jakości usługi. Doświadczenie i umiejętności absolwentów studiów podyplomowych oraz studiów MBA z powodzeniem kreują doskonałych menedżerów i liderów w firmach, kompetentnych i odpowiedzialnych, o szerokim spojrzeniu, kreatywnych w podejściu do problemów, tworzących najskuteczniejsze, często nowatorskie rozwiązania. 

Firmy i instytucje zyskują profesjonalną kadrę co przekłada się na większą sprzedaż, promocję i jakość. Wiedza jest dziś najlepszą możliwą inwestycją! Zatem pytanie przedsiębiorcy, czy warto inwestować w siebie i swych pracowników, stało się dziś retoryczne – odpowiedź na nie stała się oczywista. Najbardziej aktualne pytanie brzmi: KIEDY zainwestujesz w siebie i pracowników, by jak najszybciej czerpać korzyści z nowej wiedzy i kompetencji?

Więcej o studiach podyplomowych oraz MBA znajdziesz TUTAJ.
Dowiedz się więcej