MBA IT BLOG

Partner merytoryczny studiów - Brainly

Z radością ogłaszamy, że Brainly wspiera merytorycznie studia MBA IT! 🔥🔥

Efekty współpracy były widoczne już w ten weekend podczas zajęć pt. Kultura organizacyjna i kultura innowacji jako źródło przewagi konkurencyjnej. Cultural Fit: wdrażanie wartości w organizacji i rekrutacja w oparciu o wartości, które prowadzili: Justyna Pawlak-Mihulka (Dyrektor Merytoryczna MBA IT), Irena Walania (Brainly) oraz Piotr Prokopowicz, PhD (Freenovation). Dzięki pracy zespołowej studenci przez 2 dni przyswajali praktyczną wiedzę, którą teraz mogą wprowadzić w swoich organizacjach.

Zobaczcie jak przebiegły zajęcia!

Brainly, jako platforma do wspierania procesu nauki szkolnej, realizuje swoją wizję, aby zapewnić każdemu uczniowi na świecie dostęp do możliwości wzajemnej nauki online. Miesięcznie z Brainly korzysta ponad 350 milionów unikalnych użytkowników z całego świata, co sprawia, że jest to największy serwis typu peer-to-peer learning dla uczniów i rodziców na świecie. Brainly powstało 12 lat temu w Krakowie, a obecnie aplikacja dostępna jest w 12 językach w 35 krajach świata!

Partnerzy