MBA IT BLOG

Zajęcia MBA IT w siedzibie Euroclear - podsumowanie

Co to był za weekend! 🤩 Nasi Studenci i Studentki nie tylko mieli okazję poznać tajniki sztucznej inteligencji, ale i dowiedzieli się, jak można wykorzystać ją w swoich organizacjach: w zakresie innowacji biznesowych i optymalizacji procesów biznesowych 💡

Zajęcia zawierały również dyskusję na temat wyzwań związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, takich jak ochrona prywatności i zasoby ludzkie 💭

Zwieńczeniem zajęć było przetestowanie OpenAI GPT-3, jednej z najbardziej obiecujących technologii sztucznej inteligencji na rynku, która wykorzystuje techniki uczenia maszynowego do generowania tekstu na podstawie dostarczonego mu kontekstu 💪

KUDOSY dla naszych Wykładowczyń MBA IT Krakowska Szkoła Biznesu UEK | Cracow School of Business CUE: prof. ;Aleksandra Przegalinska (Akademia Leona Koźmińskiego (Kozminski University)) i Iga Machalewska (Luxoft), a także dla Magdalena Madejska Żurek i Euroclear, bez których to wydarzenie nie mogłoby się odbyć! 🙌
Wydarzenia