MBA IT BLOG

Dzień otwarty KSB UEK / CSB CUE Open Day

(PL) 
Zapraszamy na Dzień otwarty w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK

Przyjdź, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie studiów podyplomowych i renomowanych programów MBA. Nasi specjaliści pomogą Ci wybrać kierunek dostosowany do Twoich potrzeb, dzięki któremu rozwiniesz swoją karierę!

Przygotowaliśmy dla Ciebie warsztaty i prelekcje z dyrektorami merytorycznymi kierunków studiów oraz możliwość bezpośredniej rozmowy i zadawania pytań przy wyspach tematycznych. 
Skorzystaj z możliwości rozwinięcia swoich talentów i wiedzy – zostań uznanym specjalistą w swojej branży!

Udział w Dniu otwartym jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się pod linkiem!

 Informujemy, że wizerunek uczestników wydarzenia może zostać wykorzystany na potrzeby jego organizacji. Uczestnik wydarzenia, biorąc w nim udział, wyraża zgodę w formie tzw. wyraźnego działania potwierdzającego (art. 4 pkt. 11 RODO).(ENG)
We invite you to the Open Day at Cracow School of Business CUE

Come to find out more about our offer of postgraduate studies and renowned MBA programs. Our specialists will help you choose a course tailored to your needs, thanks to which you will develop your career!

We have prepared for you workshops and lectures with the substantive directors of the fields of study and the possibility of direct conversation and asking questions at the thematic stations.
 Use the opportunity to develop your talents and knowledge - become a recognized specialist in your industry!

 Participation in the Open Day is free, all you need to do is register!

 Please be advised that the image of the event participants may be used for the needs of its organization. The participants of the event, taking part in it, give their consent in the form of the so-called a clear affirmative action (Article 4 (11) GDPR).

Wydarzenia