MBA IT BLOG

Efekty współpracy z naszym partnerem - Hitachi Vantara

Hitachi Vantara jako nasz partner wspiera organizacyjnie i merytorycznie studia MBA IT na Krakowskiej Szkole Biznesu UEK!


Dzięki tej współpracy nasi studenci mieli okazję uczestniczyć w praktycznych warsztatach prowadzonych przez Dariusz Dajszczyk (Dyrektor w Hitachi Vantara) pt. "Zarządzanie zmianą i komunikacja w zarządzaniu zmianą oraz kryzysem. Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem IT".


Nasz Partner przygotował dla studentów niespodziankę w postaci książek, które uzupełniają wiedzę i są znakomitymi lekturami dla każdego lidera i każdej liderki:

🟪 It's Your Ship: Management Techniques from the Best Damn Ship in the Navy by Michaela Abrashoffa

🟪 How to Change the World by Jurgen AppeloŻyczymy miłej lektury 


Hitachi Vantara & Dariusz Dajszczyk DZIĘKUJEMY za dobrą współpracę i Wasze zaangażowanie!


A to nasza grupa studentów!


Hitachi Vantara pomaga klientom na drodze transformacji cyfrowej i modernizacji tradycyjnego centrum przetwarzania danych – takiego, które jest skoncentrowane na obniżaniu kosztów, minimalizacji budżetów i zwiększaniu wskaźnika rentowności aktywów – w kierunku centrum przetwarzania, pełnego nowoczesnych inwestycji, których celem jest zwiększanie przychodów przedsiębiorstwa i monetyzacja danych, będących w jego posiadaniu.

Partnerzy